Go to homepage

Thật tiếc khi bạn rời đi

Thật buồn khi thấy bạn rời đi - Hãy nhớ rằng bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào
- Người bạn tốt của bạn, Jeff